Skrota bilen för trivselns skull i Stockholm

Eftersom gamla bilar som står och läcker och skräpar ner kan bli ett miljöproblem i en stad som Stockholm, finns det möjlighet att skrota bilen utan kostnad.

Om du köpt en ny bil och den gamla var så risig att de inte ens ville byta in den så är det dags att skrota bilen i Stockholm. Står den parkerad och går att köra kan du skrota bilen gratis i Stockholm. För att de ska ta emot bilen ska den vara komplett med fyra hjul och den får inte vara utbränd. Det enda du behöver när du ska skrota bilen är registreringsbevis och legitimation som visar att bilen är din.

Är bilen i så dåligt skick att den inte går att köra kan du får hjälp med att bärga den till bilskroten. Bärgningen får du betala, men du kan skrota bilen gratis. Du kan ha ett ombud som lämnar över bilen men då krävs en fullmakt som visar att du godkänner hämtning och skrotning.

Du kan skrota bilen gratis eftersom mycket går att ta tillvara

På en bilskrot, eller bildemontering som det egentligen heter, tar man tillvara på både reservdelar och metall. All metall kan återanvändas och därför sorteras den och säljs som metallskrot. Vissa delar på en bil kan säljas som reservdelar. Det som inte går att återvinna eller sälja är de miljöfarliga ämnen som finns i bilen men de transporteras till deponi för att inte hamna i naturen. När du skrotar bilen i Stockholm blir det en renare och trevligare stad.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt